Öppen trädgård 19 maj 2019

Aktuellt / Permalink / 1
Den 19 maj är det vårrundan i Nordvästra Skåne. Den är anordnad av Helsingborgs Trädgårdsförening, och jag öppnar min trädgård för att berätta om hur man kan främja den biologiska mångfalden i sin trädgård. Särskilt fokus på humlor och solitärbin. Jag har mer och mer kommit att inse hur viktigt det är att vi har matnyttiga blommor för alla de insekter som lever på pollen och nektar. Och nu har jag fyllt på med blåkrage, snöflinga, heliotrop, daggsalvia och prästkrage för att visa att man även bland utplanteringsväxterna kan hitta bivänliga blommor.
Blommor är mat - låt det blomma i era trädgårdar för humlornas och solitärbinas skull! Det är de som utgör den biologiska mångfalden. 
Vill också höja ett varningens finger för de allt populärare bikuporna. Förstår att man vill väl och vill främja polineringen - men hundratusentals honungsbin kan innebära en hård konkurrens om maten, och i den är det inte de små vildbina som går ut som segrare.
Ett samarbete med Naturskyddsföreningen, som också finns på Fredriksdals Museum och Trädgårdar och informerar om samma sak. 
 
Kopparbaljan har blivit till en äng med åkervädd, snöflinga och förgätmigej - alla högt älskade av kvarterets vildbin! 
 
 
 
Släpp loss fantasin med ett bihotell! Jag gjorde ett i nationalromantisk stil, hoppas någon vill checka in!
 
Till top